Mae Côr Godre’r Aran yn ymarfer yn wythnosol ar nos Iau rhwng 8.00 a 10.00 o’r gloch yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn. Mae croeso i ymwelwyr ond gall lle i eistedd fod yn gyfyngedig. Cynghorir ymwelwyr i sicrhau ymlaen llaw fod ymarfer i’w gynnal trwy gysylltu a’r Ysgrifennydd neu aelod o’r Côr.