Album Cover - Clasuron Cynnar Godre'e Aran

A CD of 'cerdd dant' created from the first 2 recordings of the choir from the 50s and 60s.

 1. Caru Cymru (Blaenhafren)
 2. Adar Rhiannon (Llanofer)
 3. Twm Penceunant (Yr Afon)
 4. Yr Heniaith Annwyl (Morfa'r Frenhines)
 5. Iesu, Iesu Rwyt Ti'n Ddigon (Clychau'r Cantref)
 6. Craig Yr Oesoedd
 7. Y Glowr (Eryri Wen)
 8. Yr Amaethwr (Pant Corlan Yr Wyn)
 9. Psalm Xxiv (Cainc Y Datgeiniad)
 10. Hen Lanc Ty'n Y Mynydd (Cysur)
 11. Moliannwn
 12. Awdl Foliant I Gymru (Ymdaith Yr Yswain)
 13. Er Nad Yw Nghnawd Ond Gwellt (Clychau'r Cantre)
 14. Hen Gymru (Cader Idris)
 15. Yr Haf (Traeth Y Bermo)
 16. Unwaith Eto Nghymru Annwyl
 17. Cymry Fu, Cymru Fydd (Moel Yr Wyddfa)
 18. Yr Ynys Unig (Maentwrog)
 19. Y Noson Lawen
 20. Cysegr Y Coed (Conset Morgan Dafis)
 21. Cofio (Bedw Gwynion)
 22. Capel Y Bardd (Cainc Dafydd Broffwyd)
 23. O Fab Y Dyn (Blaenhafren)
 24. Penillion Gwladgarol (Conset Y Siri)
 25. Patagonia (Mwynen Llyfni)
 26. Mae'r Iesu Yn Myned I Ryfel (Marchog Iesu)

Buy CD from SAIN (SCD 2640)

Buy from iTunes