Côr Godre’r Aran (1991) SAIN 1183D

 1. Y Tangnefeddwyr
 2. Iesu, Iesu, rwyt Ti’n ddigon
 3. Gweddi dros Gymru
 4. Rosina
 5. Caniad y gôg i Feirionnydd
 6. Y llanc gwangalon
 7. Odlau tyner engyl (Carol)
 8. Rhowch inni fiwsig
 9. Tydi a roddaist
 10. Hwyrgan
 11. Marwnad Pentre Rhyd
 12. Detholiad o Awdl Patagonia

Eirian Owen: Cyfarwyddwr Cerddorol a Chyfelydd, Gwennant Pyrs: Telyn